Klachtenregeling

  • Levert een gesprek met de u behandelend fysiotherapeut niets op dan kunt u in éérste instantie een bemiddelingsgesprek aanvragen bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.)
  • Levert deze bemiddeling niets op of u wil in het geheel niet praten met de u behandelend fysiotherapeut, dan kunt u het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (I.K.G) inschakelen (Utrecht, 030-2661661)
  • Levert het bemiddelingsgesprek hoe dan ook niets op dan kunt u overgaan tot het indienen van een klacht.

Hiervoor zijn er 3 instantie's: ·        

  • Via de klachtencommissie van het KNGF ·       
  • Commissie van toezicht van het KNGF ·        
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de Overheid

U moet u klacht in alle gevallen schriftelijk indienen, en de behandeling van de klacht is kosteloos.
Ook kan iemand namens u een klacht indienen. Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.