Visie en werkwijze

Elke patiënt c/q cliënt heeft onze persoonlijke aandacht en zal dan ook op een individuele manier benaderd worden. Als patiënt c/q cliënt krijgt men dan ook de volle aandacht en tijd van ons team om te revalideren.

Actief oefenen heeft binnen onze praktijk de hoogste prioriteit en wij zullen steeds trachten U actief bij de behandeling te betrekken. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd doordat we binnen onze praktijk de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van diverse oefenzalen, inclusief het benodigde materiaal en een goed ingerichte fitnessruimte. 

Verder wordt binnen de praktijk veelvuldig onderling overlegd en kunnen wij daardoor zo nodig behandelingen van elkaar overnemen. Op deze manier komt U altijd bij de fysiotherapeut terecht die is gespecialiseerd in Uw klacht of aandoening.

Onze behandelmethodes zijn zoveel mogelijk gebaseerd op recente ontwikkelingen in de fysiotherapie. Wij behandelen volgens de KNGF-richtlijnen, nemen deel aan de Klachtenregeling Fysiotherapie van het KNGF en hebben een Privacyregelement.  

Binnen onze praktijk heerst een actief beleid met aandacht voor opleidingen en specialisaties. U kunt bij ons dan ook terecht voor een breed scala aan specialisaties, zoals cardio-training, begeleiding bij revalidatie na hartfalen, behandeling van COPD, behandeling van perifeer arterieel vaatlijden, behandeling met cure-tape en nog veel meer.

Ons streven is om onze kennis zo actueel mogelijk te houden, te verbreden en te verdiepen ten gunste van U als patiënt.